Hur vi skapar värde

Securitas är ett globalt företag som erbjuder de mest avancerade och hållbara säkerhetslösningarna i branschen. Vi finns i 47 länder i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien och har 355 000 medarbetare. Securitas har över 150 000 kunder, både små och stora, inom många branscher och segment. Vi drivs av en tydlig kultur och ett syfte som hjälper oss att leva upp till våra värderingar.

Vårt erbjudande

FJÄRRBEVAKNING

Securitas operatörer använder kameror för att fjärrbevaka kundernas anläggningar

STATIONÄR BEVAKNING

Våra väktare är utbildade för att upptäcka, förhindra och agera på risker och incidenter

MOBIL BEVAKNING

Mobila väktare patrullerar flera platser inom ett visst område

ELEKTRONISK SÄKERHET

Vi kan erbjuda en hel värdekedja från utformning och installation till service och larmövervakning

BRANDSÄKERHET

Ett heltäckande utbud av brandskyddslösningar, inklusive brandförebyggande arbete och katastrofplanering

RISKHANTERING

Kombinerar banbrytande teknik med förstklassiga intelligenta säkerhetstjänster

Skapar värde genom

FYRA STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN

Våra fyra strategiska fokusområden hjälper oss att leverera hållbara globala säkerhetslösningar med fokus på våra kunder, medarbetare och samhället.

SYFTE OCH KULTUR

Vårt syfte ger medarbetarna motivation och stolthet. I kombination med vår kultur hjälper det oss att nå vår fulla potential.

VÅRA VÄRDERINGAR

Våra värderingar vägleder oss varje dag och utgör grunden för vår kultur. De hjälper oss att agera på ett etiskt sätt.

Vi hjälper dig att göra din värld tryggare

Värde som vi skapade 2020

92

%

andel medarbetare med fast anställning

91

%

kundkontinuitet

4,5

%

rörelsemarginal

862

betald inkomstskatt, MSEK

-14

%

förbättring av skadefrekvens

107 954

total omsättning, MSEK

4,0

föreslagen utdelning, SEK

92

%

andel medarbetare med fast anställning

-14

%

förbättring av skadefrekvens

91

%

kundkontinuitet

107 954

total omsättning, MSEK

4,5

%

rörelsemarginal

4,0

föreslagen utdelning, SEK

862

betald inkomstskatt, MSEK

Trygghet – ett mänskligt behov*

MEDARBETARE

Securitas handlar om människor. Därför är det viktigt att vi är en stabil arbetsgivare med ett långsiktigt fokus som erbjuder medarbetarna skäliga arbetsförhållanden. Vi tror på att utveckla våra medarbetare genom utbildning och fortbildning så att de kan förverkliga sin potential och växa i sina yrkesroller.

KUNDER

Genom vår djupa förståelse och erfarenhet kan vi kontinuerligt erbjuda kunderna innovativa och datadrivna lösningar. Våra kunder kan känna sig trygga i att våra lösningar är effektiva och att säkerhetsnivån är anpassad för att minimera avbrotten i deras verksamheter.

AKTIEÄGARE

Securitas är ett långsiktigt stabilt, lönsamt och hållbart företag. Genom att leda transformationen av säkerhetsbranschen kommer vi att fortsätta vara en attraktiv investering.

SAMHÄLLET

Att vara trygg är ett av de mest grundläggande mänskliga behoven. I en värld där hoten mot vår säkerhet ständigt ökar och blir allt mer komplexa finns vi där för att hjälpa kunderna att göra städer och samhällen tryggare.

* Läs mer om hur vi bidrar till FNs globala mål för hållbar utveckling 5, 8 och 16 på sidan 172 i vår års- och hållbarhetsredovisning 2020

2020 på två minuter

Vi vägleds av ett starkt syfte
och grund­läggande värderingar

Securitas spelar en viktig roll för kunderna och i samhället. Vi anpassar oss snabbt till nya situationer och föränderliga behov hos kunderna – som under det extrema året 2020 – för att bidra till att göra världen tryggare. Vi tillhandahåller säkerhetslösningar av hög kvalitet, och genom kombinationen av en pålitlig och flexibel arbetsstyrka och det senaste inom intelligent säkerhetsteknik erbjuder vi våra kunder innovativa lösningar för alla deras säkerhetsbehov. Vi hjälper dem att ligga steget före riskerna så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

355 000

Medarbetare

6,63

Vinst per aktie, SEK

4,5

%

Rörelsemarginal

107 954

Total omsättning, MSEK

47*

Antal länder med verksamhet

91

%

Kundkontinuitet

150

Antal globala kunder

153 000

Antal kunder (exklusive kunder med enbart larmövervakning)

2,1

Nettoskuld i förhållande till EBITDA

* Vid årets ingång 2020 var Securitas verksamt i 56 länder och har, efter att under året beslutat om att lämna eller avyttra verksamheter, vid ingången till 2021 kvar verksamhet i 47 länder.

355 000

Medarbetare

150

Antal globala kunder

47*

Antal länder med verksamhet

4,5

%

Rörelsemarginal

2,1

Nettoskuld i förhållande till EBITDA

107 954

Total omsättning, MSEK

6,63

Vinst per aktie, SEK

153 000

Antal kunder (exklusive kunder med enbart larmövervakning)

91

%

Kundkontinuitet

* Vid årets ingång 2020 var Securitas verksamt i 56 länder och har, efter att under året beslutat om att lämna eller avyttra verksamheter, vid ingången till 2021 kvar verksamhet i 47 länder.

355 000

Medarbetare

107 954

Total omsättning, MSEK

150

Antal globala kunder

6,63

Vinst per aktie, SEK

47*

Antal länder med verksamhet

153 000

Antal kunder (exklusive kunder med enbart larmövervakning)

4,5

%

Rörelsemarginal

91

%

Kundkontinuitet

2,1

Nettoskuld i förhållande till EBITDA

* Vid årets ingång 2020 var Securitas verksamt i 56 länder och har, efter att under året beslutat om att lämna eller avyttra verksamheter, vid ingången till 2021 kvar verksamhet i 47 länder.

VD har ordet

Motstånds­kraftiga i utmanande tider

”2020 har varit ett tufft år för alla, och jag är stoltare än någonsin över att vara en del av ett team med kompetenta och engagerade medarbetare.”

Magnus Ahlqvist, President and CEO

Se Magnus Ahlqvist kommentera 2020 [2:42 min]

VD har ordet

Motstånds­kraftiga i utmanande tider

Securitas_Magnus_mobile

Se Magnus Ahlqvist kommentera 2020 [2:42 min]

”2020 har varit ett tufft år för alla, och jag är stoltare än någonsin över att vara en del av ett team med kompetenta och engagerade medarbetare.”

Magnus Ahlqvist, President and CEO

Fokusområden

Fokus på
kundernas behov

Som en del av vårt övergripande mål att bli en partner för våra kunder inom intelligenta säkerhetslösningar har vi identifierat fyra strategiska fokusområden: kundrelationer; ledarskap och innovation inom säkerhetslösningar; effektivitet; och medarbetare. I vart och ett av dessa områden genomför vi olika aktiviteter för att verkställa strategin, förstärka vår ledande roll och skapa långsiktigt värde.

KUNDRELATIONER

Kundrelationer handlar om att hitta sätt att fördjupa våra partnerskap med ett utökat kundvärdeerbjudande, delade värderingar och etik.

LEDARSKAP OCH INNOVATION INOM SÄKERHETSLÖSNINGAR

Securitas har redan idag det mest heltäckande tjänsteutbudet i branschen och vi stärker kontinuerligt vårt erbjudande.

EFFEKTIVITET

Vi investerar i våra IT- och affärsplatt­formar för att driva på effektiviseringen av företaget.

MEDARBETARE

Våra medarbetares engagemang, stolthet och passion är nyckeln till vårt fortsatta ledarskap på marknaden.